x. 26-4-1916, ‘s-Gravenhage (ZH)
*. 21-8-1880, ‘s-Gravenhage (ZH)
~.  
†. 7-4-1933, ‘s-Gravenhage (ZH)
[ ].  
ali.  
Beroep. hoofdambtenaar Post en Telegrafie, N.O.I.
 
*. 31-7-1884, Utrecht (UT)
~.  
†. 2-7-1966, ‘s-Gravenhage (ZH)
[ ].  
ali.  
Beroep. naaister
 
Kinderen