x. 7-7-1855, Idaarderadeel (FR)
*. 24-5-1807, Hylaard (FR)
~. 7-6-1807, Hylaard (FR)
†. 23-6-1887, Idaarderadeel (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep. landbouwer
 
*. 29-12-1830, Eernewoude (FR)
~.  
†. 28-2-1914, Oudehaske (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep. boerin
 
Kinderen
Trijntje Dooitzes van der Meer(4-1-1866 - 22-1-1938)