*.  
~. 10-2-1728, Gilze en Rijen (NB)
†. voor 1729
[ ].  
ali.  
Beroep.