x. 25-1-1761, Gilze en Rijen (NB)
*.  
~. 22-6-1735, Gilze en Rijen (NB)
†.  
[ ].  
ali.  
Beroep.  
 
*.  
~. 12-6-1734, Gilze en Rijen (NB)
†.  
[ ].  
ali. Molmans
Beroep.