*.  
~. 21-1-1748, Baarderadeel (Britswerd/Wieuwerd) (FR)
†.  
[ ].  
ali.  
Beroep.