Caspar Nies(1553 - 1617-1624)
Catharina Kumpsthoff(1575-1580 - na 2-1651)
*.  
~. 4-7-1610, Dortmund (DU)
†. Dortmund (DU)
[ ].  
ali.  
Beroep. Dr. med., arts te Dortmund