Eeltje Martens Stilma(7-5-1866 - 17-5-1917)
Murkjen Sytzes Hilverda(15-2-1866 - 18-10-1938)
*. 30-10-1895
~.  
†. 5-1972, Grand Rapids, Kent, MI
[ ].  
ali.  
Beroep.  
John
*. 24-2-1897, Wymbritseradeel (FR)
~.  
†. 14-6-1989, Byron Center, Kent MI
[ ].  
ali.  
Beroep.  
Winnie