x. 10-3-1729
*.  
~.  
†.  
[ ].  
ali.  
Beroep.  
 
*. Watergang? (NH)
~.  
†. 18-7-1758, Watergang (NH)
[ ].  
ali.  
Beroep.  
 
Echtgenoten: 1, 2