Caspar Nies(1553 - 1617-1624)
Catharina Kumpsthoff(1575-1580 - na 2-1651)
x. ca 1654
*. ca 1615, Dortmund (DU)
~.  
†. 21-8-1668, Dortmund (DU)
[ ].  
ali.  
Beroep. Dr. med., arts te Dortmund
 
*. ca 1635, Dortmund (DU)
~.  
†. 21-8-1668, Dortmund (DU)
[ ].  
ali.  
Beroep.