Caspar Nies(1553 - 1617-1624)
Catharina Kumpsthoff(1575-1580 - na 2-1651)
*. 1605, Dortmund (DU)
~.  
†.  
[ ].  
ali.  
Beroep. Dr. med., arts te Dortmund
 
*. ca 1610, Hamm/Westf. (DU)
~.  
†.  
[ ].  
ali.  
Beroep.