x. 30-5-1857, Hennaarderadeel (FR)
*. 27-12-1830, Hennaard (FR)
~.  
†. 2-3-1913, Wymbritseradeel (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep.  
 
*. 2-12-1818, Baarderadeel (Britswerd) (FR)
~.  
†.  
[ ].  
ali.  
Beroep.  
 
Kinderen
Hendrik Sjoerds Boschma(25-5-1861 - 31-12-1949)