x. 29-4-1834, Wymbritseradeel (FR)
*. 8-9-1812, Wirdum (FR)
~.  
†. 8-2-1869, Baarderadeel (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep.  
 
*. 8-1-1813, Wymbritseradeel (FR)
~.  
†. 30-1-1848, Wymbritseradeel (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep.  
 
Kinderen
Durkjen Eeltjes Bakker(6-7-1836 - 15-6-1878)
Eeltje Eeltjes Bakker(13-7-1843 - )