Durk Eeltjes Rollema(18-1-1789 - 9-7-1872)
Trijntje Sybrens Schuurmans(ca 1787 - 14-7-1855)
x. 18-12-1832, Wymbritseradeel (FR)
*. 26-2-1812, Rauwerd (FR)
~.  
†. 25-6-1871, IJlst (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep.  
 
*. 17-6-1814
~.  
†. 2-12-1908, Ternaard (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep.