Pieter Sytzes Dotinga(1-3-1829 - 27-7-1908)
Antje Annes Bakker(7-5-1840 - 23-2-1928)
x. 22-12-1906, Wymbritseradeel (FR)
*. 11-10-1874, Hennaarderadeel (FR)
~.  
†. 22-3-1931, Harlingen (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep. transportarbeider
 
*. ca 1845
~.  
†. 26-6-1963, Harlingen (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep.  
 
Kinderen
Akke Anna Dotinga(6-4-1908 - 21-6-1990)
Albert Pieter Dotinga(ca 1909 - 18-1-1976)
Jan Dotinga(ca 1911 - 30-6-1985)
Detje Dotinga(22-10-1913 - )