Sjoerd Willems Stilma(24-8-1844 - 4-5-1934)Anne Lemstra
Sjoukje Wiltjes Heegsma(13-5-1854 - 9-4-1918)Wypkjen Leenstra(ca 1862 - 16-5-1926)
x. 3-2-1906, Doniawerstal (FR)
*. 5-4-1881, Tirns (Wymb.) (FR)
~.  
†. 7-1-1949, Woudsend (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep. boer
 
*. 5-5-1883, Wymbritseradeel (FR)
~.  
†. 24-11-1958, IJlst (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep.  
 
Kinderen
Wijpkje Stilma(2-11-1906 - 3-3-1958)
Sjoerd Stilma(22-1-1908 - 1-10-1986)
Anne Stilma(3-1910 - 27-11-1914)
Sjoukje Stilma(16-3-1916 - 2-7-1999)
Anne Stilma(20-3-1918 - 17-9-1989)
Willem Stilma(21-11-1921 - 22-12-2004)