Melle Sytzes Dotinga(6-5-1831 - 21-2-1919)Ymke Hessels Donker(11-2-1835 - 18-4-1919)
Anskjen Pieters Rollema(16-3-1837 - 27-12-1924)Wiepk Tjallings van der Zee(9-6-1841 - 8-2-1876)
x. 12-5-1900, Wymbritseradeel (FR)
*. 21-10-1870, Rauwerderhem (FR)
~.  
†. 11-8-1950
[ ]. Goënga (Wymb.) (FR)
ali.  
Beroep.  
 
*. 22-11-1870, Gaasterland (FR)
~.  
†. 14-3-1923, Wymbritseradeel (FR)
[ ]. Goënga (Wymb.) (FR)
ali.  
Beroep.  
 
Kinderen
Melle Dotinga(1-4-1901 - 12-6-1977)
Ymke Dotinga(11-8-1904 - 11-4-1980)
Hessel Dotinga(3-7-1910 - 1-5-1977)
Anschje Dotinga(3-7-1910 - 12-3-1914)