Lykle Klazes de Vries(9-5-1840 - 15-3-1892)
Uilkje Hiddes Halbertsma(15-10-1840 - 19-10-1898)
x. 27-5-1894, Almelo Stad (OV)
*. 16-9-1868, Grouw (Idaarderadeel) (FR)
~.  
†. 28-3-1930, ‘s-Gravenhage (ZH)
[ ].  
ali. Frits Lykles
Beroep. Dir. der Bank voor effecten en wisselzaken, direkteur der Twentsche Bank te 's-Gravenhage, later Almelo
 
*. 6-4-1870, Almelo Stad (OV)
~.  
†. 4-8-1906, ‘s-Gravenhage (ZH)
[ ].  
ali.  
Beroep.  
 
Echtgenoten: 1, 2
Kinderen
Julia Ulrica de Vries(26-6-1895 - 7-5-1934)