Sjoerd Stilma(22-1-1908 - 1-10-1986)Jan Dirk ten Cate(30-10-1911 - 17-10-1976)
Arendtje Poepjes(6-2-1911 - 26-11-1989)Jakobie Westhoff(19-2-1909 - 17-2-1984)
*.  
~.  
†.  
[ ].  
ali.  
Beroep.  
 
*. 29-12-1934, Sneek (FR)
~.  
†. 26-8-2013, Sneek (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep.  
 
Kinderen