Lykle Klazes de Vries(9-5-1840 - 15-3-1892)Anne Gerhard Johannes Eliza Hesselink(27-12-1840 - 16-10-1901)
Uilkje Hiddes Halbertsma(15-10-1840 - 19-10-1898)Anna Fortanier(25-1-1844 - 18-5-1929)
x. 2-10-1908, Meppel (DR)
*. 16-9-1868, Grouw (Idaarderadeel) (FR)
~.  
†. 28-3-1930, ‘s-Gravenhage (ZH)
[ ].  
ali. Frits Lykles
Beroep. Dir. der Bank voor effecten en wisselzaken, direkteur der Twentsche Bank te 's-Gravenhage, later Almelo
 
*. 5-9-1869, Almelo Stad (OV)
~.  
†. 29-5-1946, Maarn (UT)
[ ].  
ali.  
Beroep. gezelschapsjuffrouw
Mien
Echtgenoten: 1, 2