x. 15-1-1812, Ginneken en Bavel (NB)
*.  
~. 9-8-1786, Gilze (NB)
†. 6-3-1859, Gilze (NB)
[ ].  
ali. Metsaars
Beroep. linnenwever
 
*.  
~. 10-2-1790, Dongen (NB)
†. 13-12-1865, Gilze en Rijen (NB)
[ ].  
ali.  
Beroep.