x. 8-11-1879, Wymbritseradeel (FR)
*. 2-6-1836, Wymbritseradeel (FR)
~.  
†. 5-11-1917, Nieveen (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep.  
 
*. 24-6-1853, Baarderadeel (FR)
~.  
†. 13-3-1883, Abbega (FR)
[ ].  
ali.  
Beroep.  
 
Echtgenoten: 1, 2, 3
Kinderen
Job Martens Stilma(25-1-1881 - 3-5-1952)
Trijntje Martens Stilma(22-12-1882 - 6-5-1959)