x. ong. 1640
*. ong. 1615, Gouda? (ZH)
~.  
†. 1655-1680
[ ].  
ali.  
Beroep. glazenmaker, poorter te Gouda 3.1.1647
 
*. ong. 1618, Gouda? (ZH)
~.  
†. na 1684
[ ].  
ali. Grietjen Ariens
Beroep.